Οι εκπαιδευτικοί

ενός σχολείου απαρτίζουν τον διδασκαλικό σύλλογο ο οποίος αποτελεί το ανώτατο σώμα μέσα στο σχολείο και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων, όπως καθορίζονται από την πολιτεία και τις εκπαιδευτικές αρχές.

Προϊσταμένη

fotini.partala@gmail.com

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΤΑΛΑ

Οι εκπαιδευτικοί

¨Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πώς να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται¨.
-Margaret Mead-

ΞΟΥΡΟΥ ΒΙΒΗ

Νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος 1

ΚΟΝΤΗ ΓΙΟΥΛΑ

Νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος 2

ΒΕΝΙΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Καθηγήτρια Αγγλικών

ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Εκπαιδευτικός ΠΕ11 καινοτόμου προγράμματος “ΝηπιογυμνάΖω”

ΚΑΤΣΙΚΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Νηπιαγωγός παράλληλης στήριξης

ΠΑΡΤΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΓΛΥΝΑΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Νηπιαγωγοί πρωινού τμήματος 1

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Νηπιαγωγός πρωινού τμήματος 2