Κανονισμός λειτουργίας

Επιμέλεια:
Φωτεινή Παρταλά

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Το 6ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ερμούπολης, αποτελώντας το πρώτο πειραματικό νηπιαγωγείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου, ξεκίνησε τη λειτουργία του το σχολικό έτος 2021- 2022, στηρίζοντας την εφαρμογή πειραματικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και νέων διδακτικών προσεγγίσεων. 

Το Σχολείο σήμερα έχει συνολικά 36 μαθητές/τριες

0
1ο ΤΜΗΜΑ
0
2ο ΤΜΗΜΑ
0
Συνολικά