ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ “ΝηπιογυμνάΖω” ΣΤΙΣ 2/6/2024 ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ

Για δήλωση συμμετοχής στις αθλητικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο Γήπεδο του Πάγου στις 2/6/2024, παρακαλούμε ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCZOhRvY-KFcg81jC3uQkr2vwfJjIolawBID7dW0k0oaXEMg/viewform?usp=sf_link